Biotechnology Innovation and ComputationSTUDENTSClass of 2016


Yichen Cai
Intern: Rubitection

Carol Cheng
Intern: Lattice Engines

Nan Chenglie
Intern: CyPlex

Yiran Fei
Intern: Boeing

Xiao Han
Intern: TripAdvisor

Long He
Intern: AutoDesk

Yan He
Intern: Intel

Kang Huang
Intern: Boeing

Wei Jiang
Intern: Samsung(SRA)

Jing Li
Intern: Microsoft

Jingwei Li
Intern: TCL Research

Zhoucheng Li
Intern: PayPal

Xi Liu
Intern: Nokia/Siemens Research

Yancheng Liu
Intern: PayPal

Zhiyue Liu
Intern: Amazon

Xiangzhu Long
Intern: IBM

Xiaoxu Lu
Intern: Visa

Jianhe Luo
Intern: IBM

Chongshen Ma
Intern: Blackberry

Chenyang Ran
Intern: Amazon

Qiqi Shi
Intern: Electronic Arts

Xing Sun
Intern: COGTU

Xioming (Ryan) Sun
Intern: Rocket Fuel

Hua Tang
Intern: CyPlex

Guan Wang
Intern: Diigo

Ningna Wang
Intern: RedMorph

Ru Wang
Intern: eBay

Rui Wang
Intern: Google

Ruijian Wang
Intern: IBM

Yifu Wang
Intern: Quixey

Lei Xiao
Intern: Amazon

Handi Xu
Intern: Uber

Xingyu Yan
Intern: eBay

Xiaoran Zhan
Intern: Wayfair

Hongfei Zhang
Intern: Platfora

Zimo Zhang
Intern: Amazon

Minxi Zhao
Intern: Medidata

Xinyun Zhao
Intern: IBM

Yan Zhao
Intern: Sony

Quankun Zhuang
Intern: Amazon

Xuwei Zou
Intern:

Class of 2017


Xi Chen

Yuxiang Chen

Weixiang Ding

Yuan Fang

Tejashree Gharat

Yiting Hao

Xin He

Wenyan Hu

Xin Lyu Huang

Soohyun Jeon

Ruoying Jia

Yi Jiang

Minhui Jiang

Yue Kang

Barry Ke

Haibo Li

Hao Li

Qing Li

Shengbiao Li

Bangjie Liu

Vipul Mascarenhas

Yangqiu Peng

Jiaquing Qu

Hongyi Shi

Tianqi Wu

Bowei Zhang

Boyu Zhang

Anthony Zhou

Bin Zhu

Judy Zhu

Mick Zomnir


ALUMNIClass of 2015


Parag Agrawal
Intern: Bloomreach, Inc.
Employer: Bloomreach, Inc.

Soumya Batra
Intern: Yaap-Up
Employer: Microsoft

Trisha Black
Intern: Medidata Solutions
Employer: InfoSys

Tao Guo
Intern: Medallia
Employer: Google

Jiacong He
Intern: Medallia
Employer: Google

Haodong Liu
Intern: Yahoo!
Employer: Yahoo!

Ying Sheng
Intern: Facebook
Employer: Google

Yi Song
Intern: Roche Pharmaceutical
Employer: Google

Claire Wang
Intern: Boeing
Employer: Facebook

Shen Wu
Intern: IBM
Employer: Google

Mengda Yang
Intern: Google
Employer: LinkedIn

Manfredd Zhang
Intern: IBM
Employer: IBM

Qiwen Zhu
Intern: Intel
Employer: Intel

Pan Qichen
Intern: Autodesk
Employer: Google

Class of 2014


Varuni Gang
Intern: NextBio
Employer: TripAdvisor

Yiwei Li
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Shangqing Zhang
Intern: IBM
Employer: Yahoo!

Xiaobo Hu
Intern: HP
Employer: HP

Yifei Huang
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Hank Hwang
Intern: Kyruus
Employer: SpringRole
(co-founder)

Bo Lei
Intern: Nvidia
Employer: Spunk

Zhenxiang Liang
Intern: Amazon
Employer: SpringRole
(co-founder)

Kartik Mandaville
Intern: Science
Employer: SpringRole
(co-founder)

Zhu Meng
Intern: Boehringer Ingelheim
Employer: Google

Alkeshkumar Patel
Intern: Apple
Employer: Apple

Mingyang Song
Intern: Amazon
Employer: SpringRole
(co-founder)

Haohan Wang
Intern: CMU Research
Ph.D. Student, LTI @ CMU

Yucong Yang
Intern: Google
Employer: Google

Weijia Zhang
Intern: Adobe
Employer: Google